Kontakt


FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb_1

Biuro Projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Punkt Informacyjny czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8:00-16:00.

Adres Biura Projektu:

ul. Piastowska 32, pok. 9, 30-070 Kraków
e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl
tel. 12 422 06 36 wew. 36

Joanna Liszka
Kierownik Działu ds. Projektu
tel. 12 422 06 36 wew. 36
e-mail: jliszka@rops.krakow.pl
Agnieszka Bolcek
Specjalista ds. merytorycznych
tel. 12 422 06 36 wew. 36
e-mail: abolcek@rops.krakow.pl

Realizatorzy Projektu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
tel. 12 422 06 36 
fax. 12 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl
strona internetowa: www.rops.krakow.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole
tel. 77 441 52 50
fax. 77 441 52 59
e-mail: rops@rops-opole.pl
strona internetowa: www.rops-opole.pl

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42/44
50-230 Wrocław
tel. 71 770 42 20
fax. 71 770 42 20
e-mail: dops@dops.wroc.pl
strona internetowa: www.dops.wroc.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
tel. 32 730 68 68
fax. 32 730 68 68
e-mail: rops@rops-katowice.pl
strona internetowa: www.rops-katowice.pl

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie