Harmonogram realizacji projektu

Projekt "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi" jest realizowany od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2022.

Przechwytywanie

Grafika przedstawia 3 etapy realizacji projektu. Etap pierwszy: 8 miesięcy, opracowanie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego, kwiecień - listopad 2018. Etap drugi: 35 miesięcy, testowanie standardu w 5 gminach województwa małopolskiego, grudzień 2018 - październik 2021. Etap 3: 5 miesięcy, opracowanie rekomendacji oraz upowszechnianie modelu, listopad 2021 - marzec 2022.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie