2013-04-22

Ogólnopolskie badanie dotyczące kształcenia e-learningowego pracowników socjalnych

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza pracowników socjalnych do wzięcia udziału w badaniu pn. „Badanie zasobów i potencjału kształcenia e-learningowego pracowników socjalnych”.

Badanie kierowane jest do pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Celem badania jest poznanie zasobów i potencjału kształcenia e-learningowego pracowników socjalnych.

Badanie prowadzone będzie do 29 kwietnia 2013 roku. Zachęcamy pracowników socjalnych do wypełnienia kwestionariusza ankiety, który znajduje się tutaj.

Wypełnienie ankiety jest anonimowe i zajmuje około 10 minut. Uzyskane w badaniu dane zostaną poddane analizie i opracowane w formie raportu.

Szczegółowych informacji o badaniu udziela pani Anna Kuczyńska: tel. 22 629 40 18 wew. 109, adres e-mail: anna.kuczynska@irss.pl

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie