2006-06-30

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację PPWOW. 28/29 czerwca odbyło się seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Biuro Banku Światowego w Warszawie.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację PPWOW. 28/29 czerwca odbyło się seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Biuro Banku Światowego w Warszawie.
W trakcie seminarium zostały przekazane informacje m.in. o podziale środków finansowych na województwa. Uczestnicy przedyskutowali także mechanizmy przeciwdziałania problemowi wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich w Polsce.
Umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich została podpisana 7 kwietnia br. Program ma trwać cztery lata, a w Małopolsce skorzystają z niego 24 wytypowane gminy.
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie