2013-07-01

Wyróżnienie REVES EXCELLENCE AWARD 2013

Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej oraz Małopolski System Wsparcia Ekonomii Społecznej to dwie inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wyróżnione w konkursie o nagrodę Reves Excellence Award 2013.

Jury złożone z przedstawicieli Instytucji Europejskich, Instytucji Międzynarodowych, Europejskich Organizacji Ekonomii Społecznej i członków REVES uznało Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej oraz Małopolski System Wsparcia Ekonomii Społecznej za jedne z najciekawszych przykładów partnerstw pomiędzy władzami publicznymi a sektorem ES. Obie inicjatywy ROPS nie tylko otrzymały certyfikat Reves Excellence Award 2013, ale również zostaną przedstawione jesienią bieżącego roku na forum Parlamentu Europejskiego w Roczniku Reves - publikacji prezentującej skuteczne partnerstwa, które powinny być upowszechniane jako dobre praktyki.

Organizator konkursu – REVES (Réseau Européen des Villes & Régions de l’Économie Sociale) Europejska Sieć Miast i Regionów na Rzecz Ekonomii Społecznej to belgijska organizacja wspierająca rozwój współpracy pomiędzy lokalnymi i regionalnymi władzami publicznymi, a organizacjami sektora ekonomii społecznej od 1996 r.

certificate_Social_Economy_Support_System certificate_Malopolska_Pact

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie