2014-01-29

Pomoc osobom głuchym i słabosłyszącym

Rzeszowski Klub Sportowy RES-GEST jest stowarzyszeniem, które podejmuje społeczne problemy związane z osobami głuchymi, a także słabosłyszącymi.

Obecnie realizuje projekt unijny skierowany między innymi do Instytucji Publicznych a także do Organizacji Pozarządowych pod nazwą Krajowa kampania informacyjno-promocyjna wspierająca osoby głuche i niedosłyszące w powrocie na rynek pracy i jako wartościowych pracowników”.
Stowarzyszenie prowadzi również ogólnopolską telewizję internetową www.glusitv.pl, gdzie wszystkie informacje prezentowane są w Polskim Języku Migowym. Zapewnia także internetowe porady prawne, psychologiczne i obywatelskie za pośrednictwem ooVoo: res-gest_glusitv.pl.

Plakat informacyjny

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie