2014-02-07

Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert - Tarnów

Odbyły się już dwa spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych w Krakowie i Nowym Sączu, dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych .
Zapraszamy na ostatnie spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Tarnowie 11 lutego godz. 11.00 w Urzędzie Miasta, ul. Goldhammera 3, Sala Narad nr 8, na parterze.

Zapisy do wyczerpania miejsc pod numerem tel. 14 688 28 26 

Informacje o konkursie dotacyjnym 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie