2014-03-21

Konferencja "Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013" - relacja

21 marca br. w Krakowie odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej. Tym razem konferencję poświecono III edycji oceny zasobów pomocy społecznej.

Podczas konferencji w licznym gronie przedstawicieli małopolskich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie omówiono nowy ogólnopolski formularz stanowiący bazę do dokonywania lokalnych ocen zasobów pomocy społecznej, będących obowiązkiem (nałożonym ustawą o pomocy społecznej – art. 16a i 21) gmin, powiatów i województwa.

Efektem spotkania jest wypracowanie regionalnych wytycznych dotyczących wypełniania formularza w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), które będą pomocne przy sporządzaniu lokalnych ocen gmin i powiatów w Małopolsce.

Wspólne uzgodnienia zostaną spisane i przesłane uczestnikom w najbliższych dniach, tak by stanowiły one uzupełnienie objaśnień przygotowanych centralnie (IRSS i DPS MPIPS) – zapewniła Małgorzata Szlązak, kierownik Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie