2014-07-11

Rozpoczął się nabór formularzy rekrutacyjnych do konkursu dotacyjnego

W dniu 11 lipca 2014 r. rusza nabór formularzy rekrutacyjnych do konkursu dotacyjnego w projekcie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap II, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (priorytet VII PO KL Promocja Integracji Społecznej, poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej).

Wnioskodawcy, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na założenie / zatrudnienie / przystąpienie do spółdzielni socjalnej powinni do 31 lipca 2014 r. złożyć wymagane dokumenty tj. formularz rekrutacyjny wraz z biznesplanem i innymi załącznikami wskazanymi w dokumentacji.

Więcej informacji: http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/rozpoczal-sie-nabor-formularzy-rekrutacyjnych-w-projekcie-ares-ii.html

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie