2014-07-22

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Projektu "Pierwszy dzwonek"

Zamieszczone poniżej odpowiedzi mają charakter pomocniczy i nie stanowią wiążącej interpretacji obowiązujących przepisów prawa.

Gminy przystępujące do realizacji Projektu „Pierwszy dzwonek” samodzielnie podejmują decyzje w zakresie trybu przyznania wsparcia osobom uprawnionym, a także wszelkich kwestii proceduralnych z tym związanych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Projektu „Pierwszy dzwonek”

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie