0000-00-00

RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA

trzydniowe warsztaty dla kadry wychowawczej placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania skierowanym do kadry wychowawczej placówek opiekuńczo-wychowawczych. RTZ uczy jak pomagać samemu sobie, jak radzić sobie z codziennymi kłopotami i stresem. Umiejętności nabyte po ukończeniu kursu RTZ mogą być wykorzystane w pracy wychowawczej nad trudnymi problemami osobistymi i rodzinnymi, takimi jak: uzależnienia, depresja, stany lękowe i innymi, które są charakterystyczne dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.
Szkolenie będzie prowadzone przez licencjonowanego trenera RTZ- metodą warsztatową. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Koszty szkolenia, w całości pokrywane są z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji Małopolskiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2004-2007.
W związku z ograniczoną ilością miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym z danej placówki przyjmujemy tylko jedną osobę. Kartę zgłoszenia, należy odesłać do dnia 17.10.05 pod nr: 012/ 422 06 36. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest obecność na trzech spotkaniach.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć, które odbędą się w terminach:19 październik, godz. 9.00-15.00
27 październik, godz. 9.00-15.00
2 listopad, godz. 9.00-15.00

Miejsce:
Siedziba Stowarzyszenia UNICORN
Ul. Kopernika 19 E
Kraków

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie