2014-10-22

Zapraszamy na konferencję „Mamy moc pomagania – rola pracy socjalnej we wsparciu rodzin doświadczających trudności”

Spotkanie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Krakowie odbędzie się 7 listopada o godzinie 10.00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, mieszczącym się przy ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie. Czekamy na Państwa zgłoszenia.
Tegoroczna konferencja skupi się wokół zagadnień związanych z poprawą szeroko pojętych relacji międzyludzkich. Program wydarzenia został dobrany w taki sposób, by tematyka poszczególnych wystąpień uzupełniała się ze sobą, wnikliwie przedstawiając problem pogarszających się  kontaktów społecznych, a także wynikające z niego konsekwencje oraz realne możliwości zapobiegania negatywnym skutkom zjawiska. Organizatorom zależało na jak najwyższym poziomie merytorycznym konferencji, dlatego też, dobierając grono moderatorów przyłożono dużą wagę, by posiadali oni nie tylko wiedzę teoretyczną ale także praktyczną. Swoje wystąpienia podczas spotkania wygłoszą między innymi dr Krzysztof Więckiewicz, dr hab. Marek Rymsza czy Robert Smyczyński. Nie zabraknie także przykładów dobrych praktyk. Istotnym punktem spotkania będzie rozstrzygnięcie Konkursu Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2014 oraz uhonorowanie jego Laureatów. Wydarzenie zakończy zaprezentowanie działań realizowanych w ramach kampanii społecznej ROPS w Krakowie w całości poświęconej tematowi poprawy relacji międzyludzkich w kontekście niwelowania marginalizacji społecznej.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr 12 639 14 03 lub przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na adres: magdalena.opyd@rops.krakow.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 Na zgłoszenia czekamy do 31 października.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie