2014-10-23

Zapraszamy na seminarium "Różnorodność działań instytucjonalnych na rzecz klienta w wieku senioralnym"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na seminarium pn. "Różnorodność działań instytucjonalnych na rzecz klienta w wieku senioralnym".

Celem seminarium jest wskazanie na potrzebę profesjonalizacji świadczonego wsparcia na rzecz ludzi starszych, dostrzeżenie problemów tej grupy społecznej oraz zwrócenie uwagi na czynniki decydujące o szybkości i tempie starzenia się.

Seminarium skierowane jest do kadr Ośrodków Pomocy Społecznej, odbędzie się w dniu 04 listopada 2014 roku , przy ul. św. Filipa 23 w Krakowie od godziny od 9:00 do 15:00.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl do dnia 31.10.2014 r. Kontakt telefoniczny w wypadku pytań: 12 422 06 36 wew.21. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie