2014-10-27

Zapraszamy na seminarium "Wzbudzanie aktywności wśród seniorów- mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz uczestników placówek wsparcia dziennego"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na seminarium pn. "Wzbudzanie aktywności wśród seniorów- mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz uczestników placówek wsparcia dziennego".

Celem  seminarium jest zwrócenie uwagi na wymogi skierowane do kadr systemu pomocy społecznej w tym Domów Pomocy Społecznej jak i placówek zapewniających wsparcie dzienne seniorom, ze szczególnym akcentem na posiadanie umiejętności komunikacji z seniorem, wzbudzania w odbiorcach aktywności i kreatywności.

Seminarium skierowane jest do kadr Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych oraz Dziennych Domów Pomocy; odbędzie się w dniu 14 listopada  2014 roku przy ul. św. Filipa 23 w Krakowie od godziny 9:00 do 15:00.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl  do dnia 07.11.2014 r.  Kontakt telefoniczny w wypadku pytań: 12 422 06 36 wew.21. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie