2014-11-03

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - lista wstępnie zakwalifikowanych

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursie kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
W dniach od 16 września do 15 października br. Instytucja Realizująca projekt "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) przeprowadziła rekrutację na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego do pobrania tutaj

Informacja dotycząca rekrutacji na kurs kwalifikacyjny w ramach Komponentu III projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:

W dniach od 16 września do 15 października br. Instytucja Realizująca projekt "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) przeprowadziła rekrutację na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Rekrutacja została przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie nr K-021-72/14 z dnia 15 września 2014 r. w sprawach: zmiany Regulaminu rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne w ramach Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy oraz ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w ramach Komponentu III projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Do 15 października br. wpłynęło 35 zgłoszeń, które zostały zarejestrowane zgodnie z par. 6 ust. 4 Regulaminu.

Zgodnie z par.6 ust.6 pracownicy Instytucji Realizującej przeprowadzili ocenę formalną zgłoszeń. W wyniku oceny formalnej 34 zgłoszenia uzyskały pozytywną ocenę formalną, a 1 zgłoszenie otrzymało negatywną ocenę formalną (na podstawie par. 6 ust. 3 i 5 Regulaminu rekrutacji).

Osoby których zgłoszenia przeszły pozytywnie ocenę formalną zgodnie z par. 6 ust. 7a i 7b Regulaminu rekrutacji zostały wpisane na listę rankingową.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ostateczna decyzja o dopuszczeniu do kursu kwalifikacyjnego zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z warunkami i trybem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: trzecia dekada listopada 2014 r.

Osoby wstępnie zakwalifikowane proszone są o kontakt (telefoniczny lub mailowy) z biurem projektu: tel. 12 639 14 79, tel. kom. 728-431-380, email: agawel@rops.krakow.pl 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie