2014-11-13

Seminarium z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na seminarium pn. Praca Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”

Podczas seminarium zostaną poruszone kwestie związane z praktyczną realizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Do wyboru są dwa terminy seminarium:

1 GRUPA - 24 listopada 2014 r.

2 GRUPA - 27 listopada 2014 r.

Miejscem seminarium będzie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72 b, Kraków, sala 106 (I piętro).

Zajęcia odbędą się w godzinach 9:00 - 15:00.

Seminarium skierowane jest do pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: ssmiech@rops.krakow.pl do dnia 20.11.2014 r. (dla grupy 1) oraz do dnia 24.11.2014 r. (dla grupy 2).


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie