2014-11-14

Trwają konkursy: "Amicus Hominum" - dla wyróżnienia osób, które działają na rzecz innych oraz "Kryształy Soli" - dla najlepszych organizacji pozarządowych.

Formuła zgłaszania do nagród jest bardzo szeroka. Zgłoszeń do konkursów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe w swoim imieniu, inne organizacje społeczne, osoby prywatne, osoby prawne (firmy, przedsiębiorcy itp.), kościoły i związki wyznaniowe oraz organy administracji publicznej (samorządy gmin, powiatów, województwa oraz ich jednostki organizacyjne).

Nabór zgłoszeń do konkursów trwa do 27 listopada br.


Szczegółowe informacje o Nagrodach:

"KRYSZTAŁY SOLI" - dla najlepszych organizacji pozarządowych!

Termin naboru do: 27 listopada 2014 r.

Kontakt: Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/61 60 904

Więcej informacji

„AMICUS HOMINUM” - dla wyróżnienia osób, które działają na rzecz innych!

Termin naboru do: 27 listopada 2014 r.

Kontakt: Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/61 60 904

Więcej informacji

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie