2014-11-24

Szkolenie: Praca z dzieckiem z rodziny dotkniętej przemocą.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie podejmuje zdania wynikające z art. 6 ust 6 pkt 4 z ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W związku z tym zapraszamy do udziału w szkoleniu (organizowanym z udziałem dofinansowania ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego)
pn.: Praca z dzieckiem z rodziny dotkniętej przemocą.


Terminy szkolenia (do wyboru):

Grupa 1
27.11.2014 r.
Miejsce szkolenia: ARCHEION ul. św. Filipa 23.

Grupa 2
28.11.2014 r.
Miejsce szkolenia: ARCHEION ul. św. Filipa 23.

Grupa 3    
02.12.2014 r.
Miejsce szkolenia: ARCHEION ul. św. Filipa 23.

Szkolenie skierowane jest do pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji.

Zajęcia odbędą się w godzinach od 9:00 do 15:00. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: ssmiech@rops.krakow.pl Po przesłaniu karty zgłoszenia, proszę o telefoniczny kontakt na numer 12 422 06 36 w celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie