2015-06-22

"STARSI PANOWIE DWAJ III PRZEGLĄD SCENICZNY Klubów Seniora Małopolski"

Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II zaprasza do udziału w III Przeglądzie Scenicznym Klubów Seniora Województwa Małopolskiego, który odbędzie się w dniach 21 – 23 Września 2015 roku w miejscowości Bartkowa /k Rożnowa w OW STALOWNIK.

Przegląd adresowany jest do amatorskich zespołów scenicznych w klubach seniora działających na terenie Małopolski. Zespoły artystyczne mogą zgłaszać się do dnia 25.08. 2015 r. za pomocą kart zgłoszeń po zapoznaniu się z regulaminem przeglądu.

O udziale w przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin i karta zgłoszenia

Koordynator: Małgorzata Legutko
e-mail legutko.malgorzata@gmail.com
tel. 602577335

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie