2015-07-01

Projekt "Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej - tworzenie modelowego rozwiązania"

Fundacja Wspólnota Nadziei realizuje projekt „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej - tworzenie modelowego rozwiązania”.

Projekt polega na zapewnieniu indywidualnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych z autyzmem (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) zamieszkujących na terenie jednego z województw: małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie osoby z autyzmem do placówki wsparcia dziennego (typu np. Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatu Terapii Zawodowej, itp.) zlokalizowanej w pobliżu miejsca jego zamieszkania. Pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje osobom, które nie korzystają ze wsparcia w jakiejkolwiek placówce wsparcia dziennego oraz nie uczęszczają do szkoły lub ośrodka szkolno-wychowawczego.


Termin rekrutacji:

Rekrutacja prowadzona jest w systemie ciągłym (od 01.05.2015 do 31.12.2018).


Dzięki otrzymanej dotacji udział w projekcie pozostaje bezpłatny dla jego uczestników (osób z autyzmem i ich rodziców/opiekunów).


Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Dane kontaktowe do biura projektu:

Fundacja Wspólnota Nadziei,

Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice,

tel. 12 378-43-58, tel. kom. 606-837-302,

e-mail: wspomaganie@farma.org.pl


Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

informacja o projekcie

plakat projektu


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie