0000-00-00

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KURSIE pn.: PRACA SOCJALNA Z OSOBĄ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNĄ.

WIĘCEJ INFORMACJI - NOWE OFERTY SZKOLENIOWE
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie