2016-05-17

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu "Samorządu Równych Szans 2016"

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapraszają do udziału w VIII edycji konkursu na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

Rada Nagrody, której od lat przewodniczy Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wybierze najlepsze projekty, które zostaną uhonoruowane statuetką „Samorządu Równych Szans”.


Przyznane zostaną minimum 3 równorzędne nagrody główne dla :

-najlepszej gminy,

-najlepszego powiatu grodzkiego

-najlepszego powiatu ziemskiego/województwa.

Ponadto najciekawsze projekty zostaną nagrodzone nagrodą specjalną: statuetką Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nagrodami regionalnymi.

Działania samorządów zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji grupy docelowej, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych. Nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty mają realną szansę, aby zdobyć główną nagrodę.

Projekty zgłaszane do Nagrody mogą dotyczyć między innymi takich obszarów, jak:

-dostępna informacja,

-dostępna komunikacja,

-dostępna edukacja,

-dostępne rozwiązania architektoniczne,

-dostępne wybory,

-dostępność wydarzeń sportowych,

-dostępność wydarzeń kulturalnych,

-dostępność turystyki,                            

-dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,

-zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,

-działania na rzecz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

-inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to: dostępna informacja, edukacja włączająca, dostępne wybory, dostępność sportu, działania na rzecz zwiększania samodzielności i przedsiębiorczości kobiet z niepełnosprawnościami.

Działania będące wyłącznie realizacją zadań ustawowych samorządu nie będą punktowane. Szczegółowe informacje nt temat realizacji konkursu znjdują się w Regulaminie.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2016 r. 

Wnioski do konkursu należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk.

Wszelkie szczególowe informacje na temat Konkursu uzyskają Państwo

telefonicznie: 12 629 85 14 lub  mailowy: bdp@firr.org.pl.

Edycja Małopolska:

Projekty samorządów z Województwa Małopolskiego, zgłoszone do Konkursu ogólnopolskiego, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans”.

Konkurs „Małopolski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Małopolski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Małopolskiego, realizatorem zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Miło mi poinformować, że ogłoszenie konkursu wsparł także PFRON. Informacja o konkursie (wraz z tłumaczeniem na język migowy)

Zapraszamy! 

SRS_1

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie