2016-06-24

STARSI PANOWIE DWAJ - IV Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski

Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II zaprasza do udziału w IV Przeglądzie Scenicznym Seniorów Małopolski, który odbędzie się w dniach 21 – 23 września 2016 r. w miejscowości Muszyna – Złockie/DW Kolejarz.

Przegląd adresowany jest do amatorskich zespołów scenicznych działających w klubach seniora z terenu Małopolski. Zespoły artystyczne mogą zgłaszać się do dnia 26.08.2016 r. za pomocą kart zgłoszeń po zapoznaniu się z regulaminem przeglądu.


O udziale w przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń.


Regulamin i karta zgłoszenia


Koordynator:
Małgorzata Legutko
e-mail: legutko.malgorzata@gmail.com
tel.: 602577335


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie