0000-00-00

RÓWNAĆ SZANSE 2006 - OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności RÓWNAĆ SZANSE 2006 - OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY. Celem projektu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży.
Szczegóły na stronach : www.rownacszanse.pl, www.pcyf.org.pl
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie