2016-09-09

Superwizja dla asystentów rodziny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza asystentów rodziny do udziału w spotkaniach superwizyjnych. Celem organizowanych spotkań jest wzmacnianie kompetencji osób zajmujących się wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez wieloaspektowy ogląd wykonywanej przez nich pracy, służący omówieniu problemów zawodowych, wspólnej analizie tych problemów oraz korekcie podejmowanych działań.

W ramach superwizji przewiduje się objęcie wsparciem jednej 12-osobowej grupy osób, które nie uczestniczyły w dotychczasowych edycjach projektu „Superwizja dla asystentów rodziny”.

Spotkania superwizyjne odbywać się będą co dwa tygodnie od września do grudnia 2016 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, II piętro, p.16, zgodnie z poniższym harmonogramem:

superwizja_harmonogram

Udział w superwizji jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji organizowanych przez ROPS w Krakowie w ramach działań własnych. Osoby zainteresowane udziałem w superwizji proszone są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do regulaminu, na adres e-mail ssmiech@rops.krakow.pl do dnia 19.09.2016 roku.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie