2016-11-28

Kolejna edycja projektu „Więzienie WIĘZI nie więzi” już za nami

Celem projektu „Więzienie WIĘZI nie więzi” jest podniesienie kompetencji wychowawczych oraz odbudowanie więzi rodzicielskich wśród osadzonych będących rodzicami, którzy w związku z długotrwałą izolacją, narażeni są na rozluźnienie więzi rodzinnych, często posiadają trudności we właściwym pełnieniu ról rodzicielskich, jak również w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

W ramach projektu finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego przeprowadzony został 40-godzinny cykl warsztatów doskonalących kompetencje wychowawcze, opracowanych na podstawie realizowanego w Polsce od kilkunastu lat Programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, dostosowanych do realiów osób odbywających karę pozbawienia wolności.

W trakcie warsztatów zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 1, w okresie od października do listopada 2016 roku, 15 osadzonych ojców doskonaliło umiejętność budowania prawidłowych relacji z najbliższymi. Uczestnicy warsztatów poznali sposoby prowadzenia rozmowy z dzieckiem, nabyli umiejętność słuchania dzieci, rozumienia ich potrzeb oraz stawiania wymagań i późniejszego ich egzekwowania. Zdobytą wiedzę uczestnicy Projektu będą mogli skonfrontować w kontakcie ze swoimi bliskimi podczas widzeń lub sesji z użyciem komunikatora Skype.

Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się w dniu 24 listopada 2016 r. prowadząca warsztaty Pani Małgorzata Cwener, wspólnie z uczestnikami podsumowała całość szkolenia, a na zakończenie wraz z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Panią Sylwią Śmiech wręczyły uczestnikom dyplomy potwierdzające ukończenie szkolenia oraz książkę Jespera Julla pt. "Nie z miłości”, stanowiącą uzupełnienie zdobytej podczas warsztatów wiedzy.

W latach ubiegłych Projekt realizowany był w Areszcie Śledczym w Krakowie – Podgórzu i w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich, oraz w Zakładach Karnych w Krakowie – Nowej Hucie, w Trzebini, w Nowym Wiśniczu, w Wadowicach i w Tarnowie.

W roku 2017 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie planuje realizację projektu „Więzienie WIĘZI nie więzi” w kolejnych małopolskich jednostkach penitencjarnych, aby stworzyć osadzonym ojcom czy matkom szansę na zostanie lepszym rodzicem.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie