2017-04-04

Konwent Dyrektorów ROPS zagościł w Krakowie

W dniach 4-5 kwietnia 2017 r. odbyło się w Krakowie posiedzenie Konwentu Dyrektorów ROPS. Spotkanie zainaugurowała w swoim wystąpieniu Przewodnicząca Konwentu Pani Dorota Rybarska – Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie oraz Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

W ramach pierwszego dnia obrad odbyło się m.in. spotkanie z Panem Cezarym Miżejewskim - przedstawicielem Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Polsce, który przedstawił kwestie z obszaru ekonomii społecznej.

Ponadto Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zaprezentowała założenia pilotażowego projektu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Niania”, polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom województwa małopolskiego na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


W trakcie drugiego dnia Konwentu Dyrektorzy Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej wraz z Kierownikami Biur/Wydziałów/Oddziałów Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych wezmą udział w dyskusji z przedstawicielem firmy Sygnity o możliwościach i ograniczeniach funkcjonującego w obszarze świadczeń oprogramowania. Wśród tematów, którym zostaną poświęcone obrady Konwentu Dyrektorów ROPS znajdą się także kwestie związane z polityką senioralną.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie