2017-04-07

Przedłużamy termin naboru wniosków o powierzenie grantu w konkursie na innowacje społeczne!!!

Informujemy, że termin naboru wniosków o powierzenie grantu został przedłużony do 12.04.2017 r.

Tym samym dajemy szansę wszystkim innowatorom, których pomysł wymaga jeszcze dopracowania. Wnioski o powierzenie grantu należy przesłać w formie elektronicznej na adres: nabor.miis@rops.krakow.pl

Wniosek o powierzenie grantu powinien być wysłany w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (w formacie doc, docx lub odt). Wnioski przesłane po terminie lub dostarczone w inny sposób nie będą rozpatrywane. 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie