2017-04-25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na organizację III Kongresu „Srebrna Małopolska”

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 667/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację III Kongresu „Srebrna Małopolska”.

Do konkursu złożona została 1 oferta.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, postanowił dofinansować zadanie na łączną kwotę 68 000,00 zł.Uchwała Nr 667/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie