2017-08-02

„Samorząd Równych Szans 2017” – zaproszenie do udziału w konkursie

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapraszają do udziału w IX edycji konkursu na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W konkursie mogą wziąć udział samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

Rada Nagrody, pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przyzna minimum 3 równorzędne nagrody główne dla następujących grup samorządów:

- najlepsza gmina,

- najlepszy powiat grodzki,

- najlepszy powiat ziemski/województwo.

Ponadto najciekawsze projekty zostaną nagrodzone nagrodą specjalną – statuetką Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nagrodami regionalnymi.

Działania zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji grupy docelowej, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych - dlatego nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty, mają realną szansę, aby zdobyć główną nagrodę.

Projekty zgłaszane do Konkursu mogą dotyczyć różnych obszarów – ich lista znajduje się w Regulaminie Konkursu (paragraf nr 4).

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to:

- niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja – ze względu na temat przewodni tegorocznego III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami,

- działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami – ze względu na nawiązania do rządowego programu „Za życiem”,

- edukacja włączająca – ze względu na wyzwania w tym obszarze i reformę oświaty,

- działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami – ze względu na temat priorytetowy zeszłorocznego II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami,

- dostępne wybory – ze względu na obowiązek zwiększenia udziału dostępnych lokali wyborczych,

- działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym.

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas ogólnopolskiej gali, w której wezmą udział goście z całego kraju, m.in. przedstawiciele PFRON, Sejmu, urzędów centralnych, nagrodzonych samorządów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów. Gala odbędzie się na początku grudnia w Krakowie. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane zgromadzonym uczestnikom w trakcie gali.

Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2017 r.

Składanie wniosków konkursowych:

Wnioski do konkursu należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk: www.bazadobrychpraktyk.org.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o Konkursie (http://bazadobrychpraktyk.org.pl/contest/view/7)

Opis procesu rejestracji w Bazie Dobrych Praktyk znajduje się w załączonym Przewodniku: Przewodnik rejestracji w Bazie Dobrych Praktyk

Zasady Konkursu znajdują się w Regulaminie:

Regulamin Konkursu Samorząd Równych Szans 2017

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Bazy uzyskają Państwo pod numerem tel.: 12 629 85 14 lub pisząc na adres mailowy: bdp@firr.org.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkie samorządy do udziału w IX edycji konkursu „Samorząd Równych Szans” 2017!

SRS_2017

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie