2017-10-25

Projekt Małopolska Niania nagrodzony!

Projekt „Małopolska Niania” został uznany za najlepszą „dobrą praktykę", która została zaprezentowana podczas Polskiej Konferencji Jakości Administracji Publicznej „Innowacje w administracji publicznej – rozrzutność czy inwestycja?” organizowanej przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w dniu 25.10.2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem konferencji była  m.in. promocja i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w administracji rządowej i samorządowej oraz zwiększenie jakości i skuteczności usług publicznych. Projekt „Małopolska Niania” znalazł się w gronie 9 dobrych praktyk, które zostały zaprezentowane w trakcie konferencji.

>>> Opis nagrodzonych praktyk


>>> Relacja z konferencji

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie