2017-11-09

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

Konkurs adresowany jest do osób, które w latach 2016-2017 przynajmniej przez miesiąc były osobami bezrobotnymi. Zainteresowani wzięciem udziału w konkursie proszeni są o opisanie swojej historii pamiętnikiem lub stworzenie bloga poświęconego doświadczeniu bezrobocia. Objętość dokumentów powinna wynosić nie mniej niż kilkanaście stron czytelnego rękopisu lub wydruku komputerowego.  


Prace konkursowe należy przesłać w terminie do dnia 31.12.2017 r. na adres:

Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH,
ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa,
lub na e-mail: pamietniki@sgh.waw.pl


Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:

I nagroda – 5000 zł
II nagroda – 4000 zł
III nagroda – 3000 zł
oraz wyróżnienia po 1500 zł.


Szczegółowe informacje o konkursie wraz z kwestionariuszem uczestnictwa są dostępne na stronie: www.sgh.waw.pl/pamietniki-bezrobotnych

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie