2018-02-09

Małopolska Niania - ankieta dla rodziców dzieci do lat 3

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie prowadzi diagnozę potrzeb w zakresie zapotrzebowania rodziców mieszkających na terenie województwa małopolskiego na nianię jako formę opieki nad dziećmi do lat 3.

Wyniki diagnozy przyczynią się do opracowania projektu, który zostanie zgłoszony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt przewidywać będzie upowszechnienie niani jako formy opieki nad dziećmi do lat 3. W celu opracowania założeń projektu uwzględniającego potrzeby małopolskich rodzin zwracamy się z prośbą do rodzin z dziećmi do 3 lat o wypełnienie ankiety.


Zebrane wyniki pozostaną anonimowe i posłużą do przygotowania zbiorczego zestawienia.


Jeśli zatem jesteś rodzicem dziecka w wieku do lat 3 i mieszkasz w Małopolsce, zachęcamy do wypełnienia ankiety

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie