2018-02-26

Nagrodzono małopolskie samorządy aktywnie działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami

W dniu 26 lutego 2018 r. odbyła się gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie "Samorząd Równych Szans" oraz w jego edycjach regionalnych.

W tym roku w konkursie "Małopolski Samorząd Równych Szans" nagrodę główną za najlepsze działania gminne, a tym samym tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans 2017” otrzymało Miasto Kraków za projekt „Program Kraków dla Rodziny „N”. Nagroda została przyznana za uruchomienie na terenie miasta Krakowa programu obejmującego system zniżek dla rodzin wychowujących dziecko/i z niepełnosprawnością, który przyczynia się do zapewnienia rodzinom z dzieckiem z niepełnosprawnością godnej oraz możliwie pełnej i równoprawnej partycypacji w życiu społecznym poprzez zwiększenie dostępu do instytucji edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjno-turystycznych oraz sektora usług.

Ponadto wśród samorządów wyróżnionych za działania podejmowane na rzecz osób z niepełnospranościami  znalazły się: Gmina Trzebinia ze Stowarzyszeniem Malta Służba Medyczna  za długoletnią praktykę w zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego oraz Powiat Bocheński za projekt Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Bochni, stanowiący okazję do integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z ich zdrowymi rówieśnikami, co przyczynia się do ograniczenia wykluczenia społecznego i wzrostu samooceny osób z niepełnosprawnościami oraz doskonalenia umiejętności wspólnego i twórczego działania obu tych grup.


Małopolskie samorządy zostały także dostrzeżone w ogólnopolskiej edycji konkursu "Samorząd Równych Szans". Laureatem w kategorii gminnej została gmina Klucze - realizator projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia”.

Wyróżnieniem zostały uhonorowane: Województwo Małopolskie, za projekt Małopolska. Kultura Wrażliwa. Poprawa dostępności instytucji kultury województwa małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami, oraz docenione także w edycji regionalnej Miasto Kraków - Program "Kraków dla Rodziny "N" oraz gmina Trzebinia - Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego w Trzebini.


Celem konkursu "Małopolski Samorząd Równych Szans" jest promowanie najlepszych praktyk jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami i poprawy jakości ich życia. Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie