2018-05-07

Małopolski Lider PS – wydłużamy termin naboru aplikacji konkursowych!

Jest jeszcze szansa na złożenie aplikacji bądź rekomendacji w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2018! Na zgłoszenia czekamy do najbliższego piątku (11 maja)!

W tym roku Konkurs zdobył szczególny - ogólnoeuropejski wymiar za sprawą zakwalifikowania go przez Komisję Europejską do pilotażu pn. „Europejskie Regiony Ekonomii Społecznej 2018”. Województwo Małopolskie, jako jeden z 30 regionów Unii Europejskiej, zostało włączone do tej inicjatywy.

W związku z tym, jeszcze mocniej zachęcamy do rozważenia możliwości zgłoszenia się do Konkursu bądź zarekomendowania samorządu bądź biznesu, z którym na co dzień Państwo współpracują, a także do przekazania tej informacji wszystkim, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani udziałem w Konkursie.

Zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę finansową oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. Organizatorzy przewidzieli też wyróżnienia oraz nagrody dla podmiotów rekomendujących JST i biznes. Pula nagród w Konkursie to ponad 15.000 zł!

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/article/zostan-malopolskim-lid-1/

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie