2018-07-03

Zapraszamy na seminarium dla kadr małopolskich środowiskowych domów samopomocy

"Przemoc psychiczna wobec osób upośledzonych umysłowo i chorujących psychicznie - rozpoznanie, metody wsparcia, sposoby przeciwdziałania"

Seminarium dedykowane jest  kadrom środowiskowych domów samopomocy odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, sala nr 201, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji organizowanych przez ROPS w Krakowie w ramach działań własnych. Pracownicy zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną i klauzulą zgody, stanowiących załącznik do regulaminu, na adres e-mail mbras@rops.krakow.pl do dnia 6 lipca 2018 r. do godz. 16:00.

Informację zwrotną do dnia 9 lipca 2018 r. telefonicznie lub na adres e-mail otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie