2018-07-04

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego - raport za 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2017”.

Ocena zasobów pomocy społecznej jest realizacją ustawowego zadania Samorządu Województwa. Opracowanie opisuje i obrazuje sektor małopolskiej pomocy społecznej oraz jego otoczenie na tle sytuacji społecznej i demograficznej regionu, z uwzględnieniem kwestii i problemów społecznych wynikających z Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne”.

Więcej na temat badania oraz raport do pobrania w zakładce badania i analizy.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie