2018-09-05

Ogłoszenie o naborze na wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu pn. Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizowanego projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów do udziału w wizycie studyjnej w Holandii planowanej w dniach 25-27 września br. (termin realizacji wizyty może ulec zmianie).

Osobami uprawnionymi do złożenia Formularza zgłoszeniowego do udziału w wizycie studyjnej są:

- eksperci z Zespołu ds. opracowania modelu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

- przedstawiciele gmin województwa małopolskiego, które zgłosiły wolę udziału w testowaniu modelu usług mieszkalnictwa wspomaganego opracowanego w ramach projektu;

- inne osoby uczestniczące w opracowywaniu w ramach projektu modelu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Nabór jest prowadzony w okresie od 5 września do 11 września 2018 r. do godz. 14.00.


Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków lub przesłać po zeskanowaniu na adres poczty elektronicznej: sami-dzielni@rops.krakow.pl


O terminowości złożenia Formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu.


Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty są określone w Regulaminie rekrutacji oraz uczestnictwa w wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem ds. Projektu:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul.Piastowska 32, tel. 12 422 06 36 wew. 39; e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.plDo pobrania:


>>> Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ

>>> Informacje o podmiotach planowanych do zapoznania podczas wizyty studyjnej w Holandii

Obraz1_2

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie