2018-09-11

PRZEDŁUŻENIE NABORU NA WIZYTĘ STUDYJNĄ DO HOLANDII

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż przedłuża termin naboru kandydatów do udziału w wizycie studyjnej do Holandii realizowanej w ramach projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Nabór jest prowadzony w okresie od 5 września do 13 września 2018 r. do godz. 11.00.

Ogłoszenie o naborze zamieszczone jest na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem ds. Projektu: tel. 12 422 06 36 wew. 39; e-mail: Sami-Dzielni@rops.krakow.pl


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie