2006-05-17

Konkurs "Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs   „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”, będącego elementem  realizowanego Rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”
Konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej ma na celu:
  • promocję idei Rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” wśród samorządów gmin, oraz wskazanie możliwości inicjowania gminnych programów aktywnej polityki społecznej, które łączą pomoc dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z ewentualnością tworzenia miejsc pracy lub stażu dla rozwiązywania lokalnych problemów zatrudnieniowych,
  •  wypromowanie dobrych wzorów organizacyjnych oraz współpracy partnerskiej między różnymi instytucjami administracji samorządowej i podmiotami III sektora, działającymi w obszarze szeroko pojętej pomocy i integracji społecznej.
Prace związane z procedurą konkursową prowadzi Pełnomocnik Zarządu Województwa
Małopolskiego do Spraw Profilaktyki.
Szczegóły konkursu na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie