2018-10-24

Talent do życia - spotkanie z seniorami, członkami klubu "Przyjaźń" z Olkusza

Spotkanie nietuzinkowych seniorów z Olkusza, przede wszystkim Pani Olgi Śladowskiej, ze stowarzyszenia" Wszyscy dla wszystkich" zaowocowało stworzeniem w centrum osiedla 1000-lecia w Olkuszu niezwykłego miejsca, w którym w każdy dzień odbywa się cudowny spektakl z udziałem seniorów, młodzieży i dzieci. Z częścią z nich w dniu 23.10.2018 r. spotkali się uczestnicy wizyty studyjnej organizowanej w ramach projektu Animator środowisk seniorskich realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Nie ma przypadkowych spotkań w naszym życiu… Każdy napotkany człowiek jest albo lekcją, albo sprawdzianem, albo wyjątkowym prezentem…

Pani Olga Śladowska oraz:

- członkowie grupy teatralnej Legowisko pod kier. Pani Danuty Marszałek,

- Międzypokoleniowej Grupy Instrumentalno-Wokalnej pod kier. Pana Franciszka Dudka - Seniora Roku 2017,

- Pani Henryka Staniszewska - florystka oraz

- poeci Pani Ewa Pogan, Pani Irena Włodarczyk (Wyróżniona Seniorka Roku 2017) oraz Pan Grzegorz Ludwiczak,


pokazali zebranym jak w praktyce wygląda animowanie społeczności lokalnej przynoszące wiele satysfakcji zarówno organizatorowi, jak i seniorom. W trakcie spotkania mogliśmy nie tylko usłyszeć o codziennej działalności klubu ale przede wszystkim zobaczyć rezultaty wspólnej pracy, w postaci koncertu, recytacji wierszy, warsztatu florystycznego czy etiudy teatralnej. Spotkanie przyniosło wiele pozytywnych emocji i wzruszeń, a uczestnikom warsztatów pozwoliło na zaczerpnięcie pozytywnych wzorów możliwych do zaimplementowania w ich środowisku lokalnym.Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za poświęcony czas, wspaniałe przyjęcie i gratulujemy talentu przede wszystkim do życia!!!


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie