2018-11-07

13 listopada rozpoczynamy IX Tydzień Ekonomii Społecznej na małopolskich uczelniach!

Jest to to cykl spotkań z przedsiębiorcami społecznymi, animatorami lokalnych inicjatyw, a także warsztaty, seminaria i wizyty studyjne do małopolskich przedsiębiorstw społecznych.
Tydzień Ekonomii Społecznej to inicjatywa organizowana w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, podczas której studenci mają okazję nieco lepiej zrozumieć, czym jest ekonomia społeczna.

Tydzień Ekonomii Społecznej to cykl spotkań z przedsiębiorcami społecznymi, animatorami lokalnych inicjatyw, a także warsztaty, seminaria i wizyty studyjne do małopolskich przedsiębiorstw społecznych.


Na tegoroczny Tydzień Ekonomii Społecznej składają się wydarzenia w małopolskich uczelniach: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Akademii Ignatianum w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w: Nowym Targu, Tarnowie i Oświęcimiu.


Udział w wydarzeniach jest bezpłatny po wcześniejszej obowiązkowej rejestracji (adres rejestracji każdorazowo podany jest przy opisie wydarzenia).


Pobierz PROGRAM WYDARZENIA


Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie