2019-01-16

Innowacje społeczne w służbie osobom starszym i niepełnosprawnym

Cztery innowacyjne projekty skierowane dla osób starszych i z niepełnosprawnością zostały we wtorek 15.01.2019 zaprezentowane w Krakowie na spotkaniu z udziałem Wiceminister Małgorzaty Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. To koncepcje i rozwiązania realizowane oraz testowane w ramach projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, które wzbudziły szczególne zainteresowanie przybyłych Gości.

W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, mięliśmy przyjemność przyjąć wyjątkowych gości. Odwiedzili nas przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: Pani Małgorzata Jarosińska – Jedynak – Podsekretarz Stanu w MIiR, Pan Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu EFS MIiR, Pani Dominika Tadla – Zastępca Dyrektora Departamentu EFS, MIiR, Pan Bartosz Siemiątkowski – Naczelnik Wydziału Innowacji Społecznych MIiR oraz Pani Beata Rybicka – Dominiak – Główny Specjalista w Departamencie EFS, MIiR.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli Innowatorzy Społeczni, których innowacje społeczne spotkały się z największym zainteresowaniem Ministerstwa. Wśród nich znaleźli się:

- Pani profesor Maria Dziedzic – Dziekan Wydziału Form przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz dr Bożena Groborz - pracownik naukowy na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie, wraz z zespołem realizującym projekt Innotextil - inteligentna odzież wspomagająca proces profilaktyki i samodzielnej rehabilitacji.
- Pani Joanna Krokosz - autorka projektu "Uniodzież", opracowanego i przetestowanego w ramach działalności Fundacji "Rzecz Piękna" działającej przy WFP ASP w Krakowie.
- Pan Adam Goch, który wraz z zespołem testuje Innowację - NGOZ - nawigacja głosowa osób zależnych,
- Pani dr inż. arch. Patrycja Haupt - Innowatorka "ścieżki moto-sensorycznej" - innowacji testowanej przez Politechnikę Krakowską.

Gospodarzem spotkania była – Pani Marta Malec – Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, obok której zasiadła Pani Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Pan Rafał Barański - Zastępca Dyrektora ROPS, którym towarzyszył Zespół ds. realizacji projektu pn. Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych.

Innowacje, z którymi zapoznali się zgromadzeni goście realizowane są w ramach grantów udzielanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a wyłonione zostały spośród 103 wniosków zgłoszonych podczas 4 tur naboru w Konkursie na Innowacje Społeczne. Dzięki testowanym rozwiązaniom około 300 Małopolan, osób starszych lub z osób niepełnosprawnościami ma szanse wypróbować nowe rozwiązania, w tym rozwiązania technologiczne, usługi i produkty. Jeśli Innowacje te przyniosą spodziewane rezultaty mogą znaleźć swoją kontynuację i stać się dostępne dla szerokiego grona odbiorców w kraju i na świecie.

Podczas spotkania zaprezentowano następujące rozwiązania:

Innotextil – system inteligentnej odzieży

Autorem tego pomysłu jest Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki - Wydział Form Przemysłowych. W ramach Innowacji testowana jest tzw. inteligentna odzież, a konkretnie spodnie, wyposażone w mikroczujniki, które połączone z aplikacją umożliwiają i wspierającą rehabilitację użytkownika oraz profilaktykę ruchu w warunkach poza laboratoryjnych (podczas codziennej aktywności w i poza domem).

Uniodzież – płaszcz przeciwdeszczowy

Innowacja, zaprezentowana przez „Fundację Rzecz Piękna”, zakłada stworzenie przeciwdeszczowego płaszcza dedykowanego osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, z osłabioną funkcją małej motoryki. W rozwiązaniu duży nacisk położono na wysoką funkcjonalność użytkową płaszcza, szczelność, łatwość konserwacji i bezpieczeństwo poruszania się na drodze, a także estetykę. Planowane jest przygotowanie i udostepnienie katalogu obejmującego szablon wykroju modułowego płaszcza, instrukcję do samodzielnego odszycia wraz ze wskazaniem rekomendowanych materiałów.

Ścieżka moto-sensoryczna

Politechnika Krakowska zaprezentowała projekt ścieżki moto-sensorycznej do treningu trudnych sytuacji w poruszaniu się. Innowacja kierowana jest do osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Umieszczone w pobliżu miejsca zamieszkania stanowiska, wykorzystujące do ćwiczeń naturalne ukształtowanie terenu i zmieniające się warunki atmosferyczne. Projekt umożliwia aranżację przestrzennej ścieżki zapewniającej właściwy trening zwiększający sprawność ruchową osób zależnych realizowany „przy okazji” spaceru, zakupów czy wyjścia do lekarza.

Nawigacja głosowa osób zależnych. NGOZ

Pan Adam Goch jest autorem rozwiązania polegającego na połączeniu nawigacji głosowej z wykorzystaniem sieci w technologii iBeacon i systemem pozycjonowania Wi-fi , które utworzą czytelną dla użytkownika z dysfunkcją wzroku i zawierającą praktyczne informacje „mapę” budynku, zarówno terytorialną, jak i funkcjonalną. Dzięki aplikacji skorelowanej z systemem iBeaconów osoba, która będzie przemieszczała się w nowym dla siebie budynku uzyska informacje o swoim położeniu i dalszej trasie, którą musi pokonać aby dotrzeć do wybranego przez siebie miejsca ale także otrzyma informacje o mijanych pomieszczeniach. Odbiorcy rozwiązania będą samodzielnie, łatwo i bezpiecznie korzystać z obiektów użyteczności publicznej, takich jak urzędy lub muzea.

Prezentowane innowacje spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem Gości. Konkludując spotkanie jednym zdaniem – dla pełnego rozeznania i poznania – Innowacje muszą być pokazywane! Dlatego zachęcamy Państwa do obejrzenia relacji „w obiektywie” zaprezentowanej poniżej.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie