2006-05-31

Szkolenie dla kadry pcpr i ops - KPA

Zapraszamy w dniu 27 czerwca br. do udziału w szkolenie nt.: „Omówienie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego". Szkolenie kierowane jest do kadry Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.

więcej w dziale SZKOLENIA

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie