2019-04-11

Konferencja "Ukryte zasoby rynku pracy"

Regionalna konferencja podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. w Centrum Nowe Herbewo w Krakowie.

To kolejna z cyklu regionalnych konferencji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, organizowanych co roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Tym razem motywem przewodnim spotkania małopolskich CIS, KIS, WTZ, ZAZ będzie zagadnienie współpracy jednostek reintegracyjnych ze środowiskiem pracodawców oraz z instytucjami rynku pracy.

W programie konferencji znajduje się m.in. wystąpienie przedstawiciela Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat nowej roli jednostek reintegracyjnych w świetle nowelizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, panele ekspertów na temat uwarunkowań rozwoju współpracy międzysektorowej oraz prelekcja dotycząca zasad kształtowania pozytywnego wizerunku podmiotów ekonomii społecznej pod kątem współpracy z otwartym rynkiem pracy.

Konferencji towarzyszyć będzie promocja publikacji ROPS w Krakowie prezentującej dobre praktyki funkcjonowania małopolskich jednostek reintegracyjnych pt. "Ukryte zasoby rynku pracy. Potencjał współpracy jednostek reintegracyjnych w obszarze zatrudnienia"

zasoby

Konferencja "Ukryte zasoby rynku pracy" jest elementem projektu "Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - etap II" realizowanego przez ROPS w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie