2019-05-20

Ostatnie dni na zgłoszenie się do udziału w Projekcie "Małopolska Niania 2.0"

Przypominamy, że Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane są do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje dotyczące II naboru zamieszczone są na stronie internetowej ROPS w zakładce „Małopolska Niania 2.0” pod linkiem

Plakat

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie