2019-07-08

ROPS w Opolu – rekrutacja na szkolenie – specjalizacja I stopnia pracowników socjalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna pn.: „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień w zawodzie pracownik socjalny”, zaprasza do udziału w pierwszej turze szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenie zostanie zrealizowane w okresie od października 2019 r. do czerwca 2020 r, dla 60 osób z województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 15.08.2019 r. na nr faksu 77 44 15 259 lub skanu na adres mmk@rops-opole.pl .

Zaproszenie-pismo przewodnie

Karta zgłoszenia/skierowania

Wzór zobowiązania – umowy z pracodawcą 

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i potwierdzeniu stażu 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie