2019-07-23

Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”

Do 31 lipca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.

Nagroda adresowana jest do osób prywatnych (fizycznych) działających na rzecz dobra innych, które  skuteczny i efektywny w sposób wspierają inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej. To także forma podziękowania dla społecznych liderów i osób, dzięki których zaangażowaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla potrzebujących. W ramach Nagrody można także docenić aktywność społeczną młodzieży oraz wolontariackich grup młodzieżowych, takich jak szkolne koła wolontariatu.


Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 982, 12 61 60 121.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie