2019-10-22

Dane jak na dłoni - czyli Internetowy Obserwator

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych, to strona internetowa zestawiająca i ilustrująca różnorodne dane. „Obserwator” jest zarazem rozbudowaną bazą danych, jak i interaktywnym narzędziem pracy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom monitoring sytuacji społecznej może przeprowadzić każdy zainteresowany, w zaskakująco krótkim czasie.

O Obserwatorze:

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych (IOSS) to serwis obrazujący różne „dane społeczne”. Powstał w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”. W latach 2014 - 2015 był zarządzany wspólnie przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie oraz zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz ROPS oraz Referat badań i analiz rynku pracy w Zespole Strategii Rynku Pracy WUP.

Serwis dedykowany jest kadrom pomocy i integracji społecznej, ale dane zamieszczone w IOSS mogą być również wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych informacją z obszaru polityki społecznej, rynku pracy czy edukacji.


Charakterystyka danych

Obserwator zawiera zestawienie wskaźników i statystyk przyporządkowanych do różnych kategorii. Baza obejmuje dane z zakresu demografii, pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, migracji. W serwisie znajdują się również dane dotyczące zdrowia czy kultury.

W bazie „Obserwatora” gromadzimy dane z wielu lat, począwszy od 2007 roku.

Dane pochodzą wyłącznie z wiarygodnych źródeł.

Wskaźniki w dużej części dostępne są na poziomie kraju, województwa, powiatów i gmin. Gdy dane nie są dostępne na poziomie gmin, statystyki publikuje się wyłącznie na szczeblach wyższych – powiatu, województwa, Polski.

Baza danych „Obserwatora” aktualizowana jest na bieżąco. Wszystkie dane, są wprowadzane stopniowo tak, by z końcem każdego roku baza była kompletna. Na uwadze mieć należy też fakt, że nie wszystkie dane są kompletowane corocznie, a terminowość ich publikacji zależy od jednostek je gromadzących.


Jak korzystać?

  • Dane dla danego roku – dane za konkretny rok np. 2018 dla województwa, powiatu lub gminy pokaże nam - ANALIZA ZRÓŻNICOWANIA (mapa, wykres, tabela).
  • Dane porównujące kilka lat – tendencje, zmiany w wybranych kilku latach na określonym terenie np. gminy pokaże nam ANALIZA TRENDÓW (wykres, tabela, możliwe porównanie wielu lat).
  • Możliwe jest także generowanie PORTRETU GMINY I POWIATU – funkcja ta pozwala Użytkownikom na szybkie wygenerowanie wszystkich danych, które dostępne są w Obserwatorze dla wybranej jednostki terytorialnej (czyli danej gminy lub powiatu województwa małopolskiego), bez potrzeby przeglądania każdego ze wskaźników z osobna w poszukiwaniu dostępnych danych.
  • Możemy porównać się z innymi – dzięki Obserwatorowi możemy zobaczyć jak wygląda nasza sytuacja na tle innych. Przykładowo możemy przyrównać dane naszej gminy do danych innych gmin powiatu, czy uśrednionej danej powiatowej, wszystkich gmin w Małopolsce itp. Zarówno sortowanie danych, ANALIZA TRENDÓW, jak i ANLIZA ZRÓŻNICOWANIA pozwalają na takie obserwacje.
  • Możliwe jest sortowanie wybranych danych – jednym kliknięciem uszeregujemy wybrany wskaźnik od wartości największych do najmniejszych lub odwrotnie. Można to zrobić w ANALIZIE ZRÓŻNICOWANIA zarówno na wykresach w układzie powiatowym, jak przy tabelach - według gmin lub powiatu (wykres-sortuj/ tabela -sortuj).
  • Dane i grafiki można pobrać na własny dysk - poprzez kliknięcie w zakładkę „Tabela” i wykorzystaniu opcji ”Pobierz dane źródłowe”, a następnie funkcji „Eksportuj”. Istnieje także możliwość zapisu wygenerowanych map, wykresów i tabelek. W celu zapisu należy kliknąć opcję „zapisz jako obrazek”.

To tylko wybrane funkcje dostępne w Obserwatorze.
KONIECZNIE ZOBACZ WIĘCEJ!

http://obserwator.rops.krakow.pl/ - tu także więcej informacji jak korzystać z Obserwatora.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie