2019-11-19

Konferencja pt.: „Wyzwania dla POLITYKI SENIORALNEJ" w Dąbrowie Górniczej i IV Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki

Promujemy nasze projekty nie tylko w Małopolsce. W czwartek Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie gościł na Konferencji pt.: „Wyzwania dla POLITYKI SENIORALNEJ – jak zabezpieczać potrzeby Seniorów wymagających opieki długoterminowej” w Dąbrowie Górniczej.


Podczas konferencji przedstawiliśmy najmłodsze dziecko ROPS Kraków, czyli INKUBATOR DOSTĘPNOŚCI, który jest projektem OGÓLNOPOLSKIM dlatego zaprosiliśmy do współpracy mieszkańców, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych ze Śląska. Dziękujemy za zaproszenie Panu Dyrektorowi Grzegorzowi Baranowskiemu z ROPS Województwa Śląskiego

Kolejnym bardzo istotnym wydarzeniem w którym braliśmy udział był IV Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki. Promocja zdrowia i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz współczesne wyzwania w zakresie diagnozowania i leczenia chorób psychicznych u seniorów były głównym tematem debat, w ramach Kongresu. Duża liczba seniorów w Polsce może mieć zaburzenia psychiczne. Lekarze twierdzą, że często są one jednym z największych wyzwań dotyczących starości. W świetle powyższych ustaleń, ochronę zdrowia psychicznego należy traktować jako jedną z najważniejszych kwestii zdrowia publicznego.

Nie ulega wątpliwości, że nasze zdrowie, także psychiczne, kształtowane jest od urodzenia. To jakie mamy dzieciństwo, okres dojrzewania, dorosłość wpływa na naszą kondycję w okresie nazywanym "późną dorosłością". Umiejętności współżycia społecznego też nie pozostają bez znaczenia. To czy pozostaniemy samotni, pozbawieni relacji rodzinnych i towarzyskich w dużej mierze zależy od nas.

Na Kongresie towarzyszy nam nasz innowator społeczny ARCHEZJA - Fundacja Wspomagająca Wychowanie, który stworzył grę skierowaną właśnie dla seniorów SENIOR-CUDER. Gra ta ułatwia budowanie i wspieranie relacji również w życiu dojrzałym.

Więcej: http://www.radiokrakow.pl/…/wladze-malopolski-chca-inwesto…/

https://bit.ly/2QpXftF

https://dziennikpolski24.pl/iv-malopolski-kon…/…/c1-14583385

grafika_SG
Grafika przedstawia: slajd z konferencji "Wyzwania dla POLITYKI SENIORALNEJ – jak zabezpieczać potrzeby Seniorów wymagających opieki długoterminowej", zdjęcie stoiska prezentującego grę Senior - Cuder, zdjęcie Pani Marszałek Malec-Lech występująca podczas IV Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie